Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 904A01 SWOT ANALÝZA

22. 1. 2010

Martin WEBER, Zdeněk LIPSKÝ, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Zdeněk KUČERA, Jan SKALOŠ, Lenka STROBLOVÁ, Pavel KUKLA, Jiří DOSTÁLEK, Věra VÁVROVÁ, Marie TRANTINOVÁ, Aleš KOPECKÝ, Partnerství, o.p.s. 

Cíl aktivity

Definování silných a slabých stránek stávající krajiny a jejího využití, potenciálních možností a ohrožení jejího dalšího vývoje. Zpracování krajinné diagnózy (Souhrnné analytické zprávy a SWOT analýz stavu a nakládání s krajinou), formulované za účasti řešitelů, odborné a laické veřejnosti.

Metodika a postup práce

·         Zpracování návrhu krajinné diagnózy v oblastech: přírodní potenciál, kulturně-historický potenciál, sociální potenciál a trh práce, hospodářský potenciál, stav a rozvoj obcí

·         Rozeslání návrhu krajinné diagnózy na obce a vystavení na internetových stránkách projektu

·         Představení a verifikace pracovního návrhu diagnózy se zástupci státní správy, místních samospráv, s uživateli krajiny a s veřejností formou pracovní dílny na zámku Kačina a formou evaluace SWOT analýzy anketárním šetření

·         Zpracování výsledného návrhu krajinné diagnózy a její vystavení na internetových stránkách projektu

Výsledky

Výsledná verze souhrnné analytické zprávy identifikující krajinnou diagnózu je přístupná v následujícím odkazu: Krajinná diagnóza

Výsledná verze SWOT analýzy silných a slabých stránek stávající krajiny, jejího využití a ochrany a potenciálních příležitostí a hrozeb dalšího vývoje je přístupná pod následujícím odkazem: Výsledná SWOT analýza

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .