Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhrnná analytická zpráva je rozdělena do pěti tematických oblastí, zahrnujících přírodní potenciál, kulturně - historický potenciál, sociální potenciál a trh práce, hospodářský potenciál, stav a rozvoj obcí. V samostatné části je pro výše uvedené oblasti zpracována SWOT analýza – tj. uvedení silných (Strength) a slabých (Weakness) stránek současného stavu a uvedení možností (Opportunity) a hrozeb (Threat) vývoje tohoto stavu.

Krajinná diagnóza bude sloužit jako vstup pro přípravu scénářů možného rozvoje krajiny. Tyto scénáře by měly vyústit do společně připraveného a všemi stranami akceptovatelného návrhu cílové charakteristiky krajiny řešeného území, jako strategického podkladu pro přípravu územních plánů, pozemkových úprav, koncepcí ochrany přírody, památkové péče apod.

Souhrnná analytická zpráva a SWOT analýza – titulní list, úvod a obsah

1.       Přírodní potenciál

2.       Kulturně – historický potenciál

3.       Sociální potenciál a trh práce

4.       Hospodářský potenciál

5.       Stav a rozvoj obcí

6.       SWOT analýza

 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .