Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 903A05 Stav a předpokládaný rozvoj sídel a územní infrastruktury

23. 1. 2010

Lenka STROBLOVÁ, Martin WEBER, Zdeněk KUČERA, Zdeněk LIPSKÝ, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, PARTNERSTVÍ, o.p.s. a další spoluřešitelé projektu

Cíl aktivity

Souhrnná analýza a vyhodnocení stavu a plánovaného rozvoje sídel a územní infrastruk-tury obcí zájmového území na základě studia platných územně plánovacích dokumentací, event. jiných plánovacích či koncepčních dokumentů. Cílem vyhodnocení byla identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a rizik vývoje krajiny (s ohledem na ochranu přírodních a kulturních hodnot). Současně byly studovány postoje vybraných aktérů ke krajině, sledováno bude stávající povědomí a možnosti zabezpečení participativní péče o přírodní a kulturní dědictví krajiny. Řešení územně a věcně rozšíří dříve získané výsledky – zejména aktivitu 803A05 Identifikace současného stavu krajiny - I. etapa.

Výstupy za tuto aktivitu jsou děleny podle dílčích cílů v níže prezentované obsahové náplni aktivity.

.Obsahová náplň:

·         Stav a předpokládaný rozvoj sídel a územní infrastruktury – zpracování a vyhodnocení existujících dat a podkladů, zejména územních plánů obcí

·         Participace s veřejností

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .