Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 703A06 Analýza estetiky a kompozice krajiny

3. 5. 2008

Martin WEBER, Lenka STROBLOVÁ, Jan SKALOŠ, Pavel KUKLA

Cíl aktivity

Zmapování rámcových estetických a kompozičních vztahů v krajině zájmového území.

Metodika a postup práce

·         Terénní průzkum – zákres vybraných jevů do map v měřítku 1: 10 000

·         Fotodokumentace současného stavu

·         Shromáždění a studium literatury – se zaměřením na historický vývoj a současný stav zájmového území

·         Studium historických podkladů, starých a současných map

·         Zpracování dat z oblasti památkové péče – zdroj bývalý OÚ Středočeského kraje v Kutné Hoře

·         Zpracování informací v prostředí GIS – v programu ArcInfo 9.2

Vstupní data:

·         I., II. a III. vojenské mapování (z let 1780-1783; 1836-1852; 1877-80)

·         Indikační skica stabilního katastru (z roku 1843)

·         Turistické mapy M 1: 50 000

·         Ortofoto letecké snímky (z let 2004-06)

Výsledky

Estetika a kompozice krajiny:

·         Krajinné dominanty

-  nadmístní dominanty (negativní, pozitivní)

-  místní dominanty (negativní, pozitivní, pozitivní-zakryté)

·         Pohledové horizonty v krajině

-  nadmístní pohledové horizonty

-  místní pohledové horizonty

·         Vyhlídkové body

-  nadmístní vyhlídkové body vč. směru a rozsahu pohledů

-  místní vyhlídkové body vč. směru a rozsahu pohledů

·         Kompoziční vztahy v krajině

-  kompoziční závady bodové (neupravené areály – zemědělské a ostatní)

-  kompoziční závady liniové (trasy VVN nad 110kV)

-  kompoziční závady plošné (vyprázdněná krajina)

·         Výšková členitost území (190-400 m n. m., hypsometrické vrstvy po 10 m)

Obr. 1: Souhrnná mapa estetiky a kompozice krajiny zájmového území

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Tab. 1: Bilance celkových výměr - zájmového území a orné půdy

CELKOVÁ VÝMĚRA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A ORNÉ PŮDY

 

m2

ha

Celková výměra ZÚ

113246005,3

11324,60

Celková výměra OP

74792539,96

7479,25

Tab. 2: Výměra plošných kompozičních závad - vyprázdněná krajina

ESTETIKA A KOMPOZICE KRAJINY

 

m2

ha

% z celkové výměry ZÚ

% z celkové výměry OP

Plochy vyprázdněné krajiny

plochy stanovené empiricky

66683136,7

6668,31

58,88

89,16

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .