Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 703A01 Fyzickogeografická analýza zájmového území

9. 5. 2008

FYZICKOGEOGRAFICKÁ ANALÝZA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

 

Odp. řešitel:               Lipský

Spoluřešitelé:            Dostálek, Kukla, Romportl, Skaloš

 

 

CÍL AKTIVITY

 

Zpracování analýzy současných přírodních poměrů v zájmovém území. Hlavním cílem je identifikace možných budoucích i stávajících rizik vývoje a současných předností přírodního prostředí.

 

METODIKA

 •  Shromáždění a studium literatury a pramenů se zaměřením
     na přírodní podmínky zájmového území
 •  Mapování současné vegetace v zájmovém území
 •  Zpracování mapových podkladů a vytvoření tematických map
     v prostředí GIS – ArcInfo 9.2

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

 

 • Vymezení zájmového území a jeho poloha
 •  Geologické poměry
 •  Geomorfologické poměry
 •  Pedologické poměry
 •  Klimatické poměry
 •  Hydrologické poměry
 • Biogeografické poměry

         Potenciální přirozená vegetace

         Vývoj vegetace v postglaciálu

         Aktuální vegetace území

         Typologie přírodní krajiny

 •  Ochrana přírody

 

 

UKÁZKY VÝSLEDKŮ PRÁCE

 

 • Sledované území leží v rovinaté severovýchodní části okresu Kutná Hora, v povodí dolních toků Doubravy a Klejnárky.

 

 •  Severní ohraničení širšího zájmového území tvoří široká labská niva od Týnce nad Labem ke Starému Kolínu, na jihu zasahuje území až téměř k Čáslavi,   k   čáslavskému   vojenskému  letišti  v  Chotusicích  a  k  Vrdům, na západě ke Kutné Hoře a na východě k Železným horám.

 

 •  Západní a východní ohraničení se zároveň shoduje s výraznými body a liniemi na horizontu, které dominují dálkovým pohledům: na západě je to zalesněný masív Kaňkovských vrchů, který v sobě skrývá množství stop po středověké i novověké těžbě stříbra, na východě rovněž lesnatá linie Železných hor, která se zvedá na morfologicky výrazném železnohorském zlomu.

 

Zdroje dat: Projekt výzkumu a vývoje 2B06013, Česká geologická služba, Český úřad

zeměměřický a katastrální, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Krajský úřad Středočeského kraje

 

Obr. 1. Geologické poměry

Obr. 2. Geomorfologické poměry

Obr. 3. Hydrologické poměry

Obr. 4. Chráněná území a památné stromy

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .