Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 701A02 Dokumentace vývoje krajiny 2

13. 5. 2008

Věra VÁVROVÁ, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Pavel NOVÁK

Cíl aktivity

Získání základního přehledu o zájmovém území na základě studia odborné literatury, souborných topografických děl a historických pramenů písemných, mapových a ikonografických.

Metodika a postup práce

·         Studium odborné literatury

·         Shromáždění a studium pramenů z různých archivů a jiných institucí

Výsledky

Obsahová náplň aktivity

Prostudované archivní a jiné fondy 

·         Státní oblastní archiv Praha: fondy Velkostatek Žehušice, Velkostatek Nové Dvory, Rodinný archiv Chotků, Ústřední správa chotkovských velkostatků

·         Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín: fondy Ústřední správa thun-hohensteinských statků, Klášterec nad Ohří, Rodinný archiv Thun-Hohensteinů, Klášterec nad Ohří

·         Státní oblastní archiv Zámrsk: fond Rodinný archiv Thunů, Choltice

·         Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec: fond Velkostatek Jindřichův Hradec

·         Národní archiv v Praze: Josefský katastr, písemný operát k I. vojenskému mapování, fondy Sbírka map a plánů, Vlastenecko-hospodářská společnost

·         Ústav dějin umění Akademie věd ČR: Sbírka plánové dokumentace, Grafická sbírka

·         Státní okresní archiv Kutná Hora: kroniky obcí Nové Dvory, Žehušice, Třebešice

·         Archiv Akademie věd ČR: fond Svaz českých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

·         Národní zemědělské muzeum, Muzeum českého venkova na zámku Kačina

·         Muzeum stříbra v Kutné Hoře

·         Muzeum v Čáslavi

Vydané prameny

·         BENEŠ, František (ed.), Berní rula 11. Kraj Čáslavský, díl I a II, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1955, 1067 s.

·         CHALUPA, Aleš, LIŠKOVÁ, Marie, NUKLÍČEK, Josef, RAJTORAL, František (eds.), Tereziánský katastr český. Rustikál, sv. 1, Archivní správa Ministerstva vnitra, Praha 1964, 327 s.

Významná topografická a vlastivědná díla

·         SCHALLER, Jaroslav, Topographie des Königreiches Böhmen VI. Czaslauer Kreis, Schönfeldchen Handlung, Prag – Wien 1787, 241 s.

·         SOMMER, Johann Gottfried, Das Königreich Böhmen statistisch – topographisch dargestellt XI. Časlauer Kreis, verlag von Friedrich Ehrlich, Prag 1843, 417 s.

·         PALACKÝ, František, Popis království českého, nákladem Knihkupectví J. G. Kalve, Praha 1848

·         Gemeindelexikon der im Reichsrate Vertretenen Königreiche und Länder Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung von 31. dezember 1900, Herausgegeben von der k. k. Statistischen Zentral-kommissoin IX. Böhmen, Alfred Hölder k. u. k. Hof- und Universitäte Buchhändler, Wien 1904, 1324 s.

·         ŠUBERT, Fr. Ad., BOROVSKÝ F. A., Čechy IV. Polabí, J. Otto, Praha 188?, 285 s.

·         ZAVADIL, Antonín J., Kutnohorsko slovem i obrazem II., část I/A Kutná Hora – Kačina, Kuttna, Kutná Hora 2000, 104 s. (reprint z roku 1912)

·         LEDR, Josef, Děje panství a města Nových Dvorů, Karel Šolc, Kutná Hora 1884, 244 s.

·         NOVÁK, František, Dějiny městyse Žehušic, Praha 1932, upravil a sestavil Sojka, A., obec Žehušice, Žehušice 2002

Ukázky archivních dokumentů

Obr. 1: Titulní list gruntovní knihy Nových Dvorů z r. 1703, Muzeum stříbra Kutná Hora,  i.č. VU/908/MObrazek

Obr. 2: Dopis ředitele zahrady v Schönbrunnu botanika N. J. Jacquina (1727-1817) z 20.11.1779 Janu Rudolfovi Chotkovi, kterému zasílá vzorník rostlin. Hrabě si má z něj vybrat, aby mu mohl vyžádané rostliny obratem zaslat, SOA Praha, RA Chotek, inv. č. 1553 Obrazek

Obr. 3: Plán zámku a zahrady v Nových Dvorech z r. 1787, Muzeum stříbra Kutná Hora, i.č. A 204

Obrazek

Foto 1: Fotografie dvojřadé kaštanové aleje z Nových Dvorů k hostinci Husa (Kačina), která byla dle zprávy místního okrašlovacího spolku znovu vysázena po vykácení r. 1929

Obrazek

Foto 2: Fotografie smíšených listnáčů, které lemovaly silnici z Nových Dvorů do Sv. Kateřiny, r. 1940

Obě fotografie: Archiv Akademie věd ČR, Svaz českých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, inv. č. 84.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .