Jdi na obsah Jdi na menu
 


LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L., DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, KAROLINUM, Praha, 202s., ISBN 978-80-246-1905-7

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., KUČERA, Z., KUKLA, P., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V. (2011): Projekt Kačina jako příklad implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. In: Kolejka J. a kol.: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzita, Brno, s. 47-77, ISBN 978-80-210-5420-2

LIPSKÝ, Z., DEMKOVÁ, K., SKALOŠ, J., KUKLA, P. (2011): The influence of natural conditions on changes in landscape use: a case study of the Lower Podoubraví region (Czech Republic). Ekológia/Ecology (Bratislava), Vol. 30, No. 2, p. 239-256, ISSN 1335-342X

LIPSKÝ, Z. (2011): Protichůdné tendence současného vývoje české venkovské krajiny a jejich důsledky: opuštěná půda a vznik nové divočiny v kulturní krajině. In: Kolejka J. a kol.: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzita, Brno, s. 196-222, ISBN 978-80-210-5420-2

LIPSKÝ, Z., MICHALOVÁ, E. (2011): Významné krajinné prvky v kulturní krajině Novodvorska. In: Kolejka J. a kol., 2011: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzita, Brno, s. 278-305, ISBN 978-80-210-5420-2   

SKALOŠ, J., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., TRPÁKOVÁ, I., ŠANTRŮČKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, L., KUKLA, P. (2011): Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes e Case study (Czech Republic). Applied Geography, 2010, roč. 2, č 31, s. 426-438. ISSN: 0143-6228.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku Historická geografie 37, č. 1, Historický ústav AV ČR, v.v.i., s. 87-110, ISSN 0323-0988

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapový průmět cílové charakteristiky krajiny Novodvorska a Žehušicka. Acta Pruhoniciana 99, p. 41-54, ISSN 0374-5651

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .